กปช.จต.ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๖

Release Date : 06-11-2020 15:21:01
กปช.จต.ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๖

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๓ กปช.จต.ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๖ ณ บริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้
เวลา ๐๗๓๐  พิธีบวงสรวง โดยมี พล.ร.อ.วสินธ์  สาริกะภูติ เป็นประธาน
เวลา ๐๙๐๐  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต. เป็นประธาน
เวลา ๑๐๓๐ พิธีสงฆ์ โดยมี พล.ร.อ.วสินธ์  สาริกะภูติ เป็นประธาน