ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพรานชาย,อาสาสมัครทหารพรานหญิง และทหารกองประจำการ พรรคเหล่านาวิกโยธิน เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒(NEW)

Release Date : 16-09-2018 15:24:20

ประกาศผลการคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับบรรจุในอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๒

เอกสารประกอบประกาศ 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานชายเข้ารับบรรจุในอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๒

เอกสารประกอบประกาศ 

[ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานหญิงเข้ารับบรรจุในอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๑ และ ๖๒

เอกสารประกอบประกาศ 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]