รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 16-11-2020 20:46:41
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ ๑๔๐๙๐๐ พ.ย.๖๓ น.อ.โกวิท   สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม  ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง