รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 27-11-2020 09:01:37
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน ประจำปี งป.๖๔

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓  พล.ร.ต.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน ประจำปี งป.๖๔ ณ อาคารแม่บ้านค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ นาย