รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Release Date : 19-09-2018 11:26:07
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณามหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ โดย มี พลโท  ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกพื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เป็นประธานในกิจกรรม ณ บ้านหินดาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง