รอง เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Release Date : 07-12-2020 11:30:57
รอง เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๓  น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ วัดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง