เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่งมินิมาราธอนการกุศล สภาอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี Chan Run For Life เพื่อบ้านแสงจันท์ ๒๐๒๐

Release Date : 07-12-2020 11:38:58
เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่งมินิมาราธอนการกุศล สภาอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี Chan Run For Life เพื่อบ้านแสงจันท์ ๒๐๒๐

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่งมินิมาราธอนการกุศล สภาอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี Chan Run For Life เพื่อบ้านแสงจันท์ ๒๐๒๐ เพื่อหารายได้สมทบการก่อสร้างบ้านแสงจันท์ ที่พักอาศัยของผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี