รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานกิจกรรมโครงการมหาทานบารมี ปีที่ ๗

Release Date : 15-12-2020 13:10:57
รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานกิจกรรมโครงการมหาทานบารมี ปีที่ ๗

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม  รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานกิจกรรมโครงการมหาทานบารมี ปีที่ ๗ โดยพระฉัตรชัย  อภิวิชโช สถานปฏิบัติธรรม “ทุ่งป่าสวนสน” และคณะศิษยานุศิษย์ จัดขึ้นโดยมอบสิ่งของและจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจสู่ชายแดน ณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี