เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรัล จิตเจือจุน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการดำเนินการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

Release Date : 12-01-2021 16:27:42
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรัล จิตเจือจุน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการดำเนินการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือตรีอภิรักษ์  กลิ่นหม่น เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรัล จิตเจือจุน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการดำเนินการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวในการผ่านเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ