กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

Release Date : 21-01-2021 15:26:41
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

เมื่อวันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน ๘ นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน ๒ นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน ๒  นาย เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน ๑ นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน ๓ นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ใน ชุมชนย่อย ๑ – ๙ เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน ๒๐ ครอบครัว  กิจกรรมในครั้งนี้ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้มอบหมายให้ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘ คน กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประชาชนที่ได้รับการเยี่ยมเยียนรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อดูแลประชาชนในครั้งนี้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง