กปช.จต. จัดกิจกรรม “จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔”

Release Date : 23-02-2021 14:48:45
กปช.จต. จัดกิจกรรม “จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔”

เมื่อ ๒๒๑๐๐๐ ก.พ.๖๔  กปช.จต. จัดกิจกรรม “จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔”  โดยมี น.ท.อกนิษฐ์  เตชะนันท์ ผบ.ฉก.นย.๑๘๒ ผู้แทน กปช.จต. เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด