ศูนย์ตอบโต้ภาวะวิกฤติโควิด ทร.

Release Date : 08-04-2021 09:27:30
ศูนย์ตอบโต้ภาวะวิกฤติโควิด ทร.

ผบ.ทร. ออกกฎเหล็ก ๑๘ ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล