ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และประธานกรรมการ พมพ. กองบัญชาการป้องกันชานแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานปิดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขต กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 19-09-2018 11:54:36
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และประธานกรรมการ พมพ. กองบัญชาการป้องกันชานแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานปิดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขต กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และประธานกรรมการ พมพ. กองบัญชาการป้องกันชานแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานปิดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขต กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ  เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐