รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Release Date : 24-04-2021 19:46:49
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

    พลเรือตรีปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนาม"ศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ" สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อย่างใกล้ชิด โดยได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพราะต้องมีความเสียสละ และเสี่ยงต่ออันตรายในการติดเชื้อมากที่สุด มีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลสนามฯ บ้านจันทเขลม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 232 เตียง ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วจำนวน 19 เตียง