โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จว.จันทบุรี การเตรียมความพร้อม 100%

Release Date : 24-04-2021 20:33:37
โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จว.จันทบุรี การเตรียมความพร้อม 100%

โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จว.จันทบุรี การเตรียมความพร้อม 100%

    กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามพื้นที่สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม โดยสามารถรองรับ จำนวนผู้ป่วยได้ 232 เตียง (58 เตียง/อาคาร) จำนวน 4 อาคาร เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ทั้งนี้ ตามนโยบายของ พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้กองทัพเรือจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี จำนวน 3 แห่ง จำนวนรวม 726 เตียง  ดังนี้

1. โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 320 เตียง

2. โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 174 เตียง

3. โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง