กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีนาวาเอกทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือน เป็นผู้แทน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ป้องกันภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันหารือ วางแผน เตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

Release Date : 24-04-2021 20:45:05
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีนาวาเอกทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือน เป็นผู้แทน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ป้องกันภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันหารือ วางแผน เตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีนาวาเอกทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือน เป็นผู้แทน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ป้องกันภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันหารือ วางแผน เตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ ในขั้นต้นขอเน้นย้ำให้กำลังพลและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด ตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในส่วนของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ อีกทั้งพร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รอดพ้นจากวิกฤตินี้ไปด้วยกันอีกครั้ง พร้อมกันนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้มอบข้าวสารจำนวน 100 กิโลกรัม (20 ถุง) ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป