“ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์กองทัพเรือกับการรับมือในภาวะการระบาดของ COVID-19 ในการดูแลทั้งกำลังพลภายในกองทัพเรือ และพี่น้องประชาชน”

Release Date : 24-04-2021 21:02:15
“ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์กองทัพเรือกับการรับมือในภาวะการระบาดของ COVID-19 ในการดูแลทั้งกำลังพลภายในกองทัพเรือ และพี่น้องประชาชน”

“ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์กองทัพเรือกับการรับมือในภาวะการระบาดของ COVID-19 ในการดูแลทั้งกำลังพลภายในกองทัพเรือ และพี่น้องประชาชน”