กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของหน่วย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การบริการตรวจคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

Release Date : 25-04-2021 20:26:13
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของหน่วย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การบริการตรวจคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

     เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของหน่วย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การบริการตรวจคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการระวังป้องกัน ให้แก่ครอบครัวกำลังพลในพื้นที่ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี

     ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้เหล่าทัพประสานการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเสริมและสนับสนุน เพื่อให้กระบวนการการแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๔