รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมด่วน เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา การป้องกัน และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

Release Date : 25-04-2021 21:23:58
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมด่วน เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา การป้องกัน และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๔ พลเรือตรีปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมด่วน เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา การป้องกัน และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมด่วน เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา การป้องกัน และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง