รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Release Date : 25-04-2021 21:54:34
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อ 250800 เม.ย.64  พล.ร.ต.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม  รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม  ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี