รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัล แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาภายใน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

Release Date : 24-09-2018 09:33:50
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัล แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาภายใน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัล แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาภายใน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล กองพันทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัล แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาภายใน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง