กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพล จากหน่วยต่าง ๆ เข้าบริจาคโลหิต

Release Date : 26-04-2021 21:30:37
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพล จากหน่วยต่าง ๆ เข้าบริจาคโลหิต

26 เมษายน 2564

     กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพล จากหน่วยต่าง ๆ เข้าบริจาคโลหิตให้กับ นายณักษ์ฐนัฏฐ์  ประมวลสุข อายุ 38 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการเร่งด่วน และบริจาคเข้าคลัง ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า ผลการปฏิบัติกำลังพลสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 27 นาย ได้ปริมาณโลหิต 12,150 มิลลิลิตร