กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

Release Date : 26-04-2021 21:34:01
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

ใสภาวะที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ต้องคอยรับมือกับผู้ป่วยโรคโควิด-19ในสถานพยาบาลต่างๆ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนไม่มีเวลาได้พักผ่อน "ทหาร" ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระ ด้วยการให้การบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในชุมชนห่างไกล ทุรกันดาร และไม่สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวก

    เมื่อ 26 เม.ย.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ จนท.สาธารณสุข โดยจัดกำลังพลจำนวน 7 นาย (ประกอบด้วย กพร.กปช.จต. จำนวน 2 นาย  จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2  นาย  ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย  มว.ปจว.กจต. จำนวน 2 นาย) ร่วมกับ อบต.ท่าช้าง เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  ในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 4 ครอบครัว  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มอบหมายให้ คุณเมธาวี  ดรุณสนธยา  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างและคณะ รวม  4 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น มอบหน้ากากอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนที่ได้รับการเยี่ยมเยียน ขอขอบคุณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อดูแลประชาชน อย่างต่อเนื่อง