น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผู้แทน กปช.จต.พร้อมด้วย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ วัดเนินสูง

Release Date : 28-04-2021 22:46:18
น.อ.ทนงศักดิ์  จันทร์งาม  ผู้แทน กปช.จต.พร้อมด้วย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ วัดเนินสูง

เมื่อ 281000 เม.ย.64 น.อ.ทนงศักดิ์  จันทร์งาม  ผู้แทน กปช.จต.พร้อมด้วย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ วัดเนินสูง ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย