กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงให้การสนับสนุนการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง

Release Date : 30-04-2021 22:25:12
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงให้การสนับสนุนการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงให้การสนับสนุนการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง นอกจากการควบคุมตามแนวชายแดน และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแล้วนั้น หน่วยยังได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการระวังป้องกันให้แก่ประชาชน สถานประกอบการ โรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ