กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 03-05-2021 14:12:28
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

3 พฤษภาคม 2564

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน 9 นาย (ประกอบด้วย จนท. กพร.กปช.จต. จำนวน 2 นาย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2  นาย  จนท.ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย และ จนท.มว.ปจว.กจต. จำนวน 4 นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมอง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี รวมจำนวน 5 ครอบครัว  กิจกรรมในครั้งนี้ นายสมบูรณ์  บำรุงพนิชถาวร นายก อบต.ท่าช้าง และ จนท. รวม 6 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ จนท.สาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ น้ำมันพืช และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย