ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.182) จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก และชาวบ้าน ต.หาดเล็ก ในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day

Release Date : 05-05-2021 21:54:35
ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.182) จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก และชาวบ้าน ต.หาดเล็ก ในพื้นที่  ร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.182) จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก และชาวบ้าน ต.หาดเล็ก ในพื้นที่  ร่วมกันทำกิจกรรม big cleaning day พร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณประตูจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย