กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

Release Date : 05-05-2021 21:57:13
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

เมื่อ 050900 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน 7 นาย (ประกอบด้วย จนท. กพร.กปช.จต. จำนวน 3 นาย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2 นาย จนท. ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย และ จนท. มว.ปจว.กจต. จำนวน 3 นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมอง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อบต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี รวมจำนวน 5 ครอบครัว  กิจกรรมในครั้งนี้ นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายก อบต.หนองบัว  มอบหมายให้  คุณสุภาวดี  จันทกิจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ จนท.อสม. รวม 6 คน ร่วมกิจกรรม  กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่  น้ำดื่ม และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การบริการพี่น้องประชาชน  ณ  สถานพยาบาลต่างๆ ที่มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก  จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย