รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

Release Date : 24-09-2018 09:38:33
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕

พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี   อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง