กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสาฯ ลงพื้นที่แจกอาหารปรุงสำเร็จให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 15-05-2021 10:08:56
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสาฯ ลงพื้นที่แจกอาหารปรุงสำเร็จให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 พ.ค.64 เวลา 17.00 น. กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสาฯ ลงพื้นที่แจกอาหารปรุงสำเร็จให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจากการแจกจ่ายผ่านผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เป็นการลงพื้นที่แจกจ่ายถึงมือของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการรับทราบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง จะได้รับผลกระทบจากโรงงานหรือล้งผลไม้ถูกปิดตัวลง จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือค้าขายแผงลอย จะได้รับผลกระทบจากกรณีที่ตลาดถูกปิดตัวลง