กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนามจาก กรม สนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19

Release Date : 15-05-2021 10:37:09
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนามจาก กรม สนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19

เมื่อ 131700 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนามจาก กรม สนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี พลเรือตรี เทิดเกียรติ  อ่อนเมือง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกำลังพลของหน่วยและจิตอาสาฯ  ได้ทำพิธีส่งมอบอาหาร   พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่อยที่ 8 วัดตะบกเตี้ย และชุมชนย่อยที่ 17 แผ่นดินทอง  เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  ณ วัดตะบกเตี้ย อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  โดยมีผู้เแทนจาก เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามที่พักอาศัย เป็นการลดการแออัดและการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์