กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จำนวน 20 นาย สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี ในการประกอบเตียงสนาม

Release Date : 18-05-2021 09:17:17
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จำนวน 20 นาย สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี ในการประกอบเตียงสนาม

15 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จำนวน 20 นาย สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี ในการประกอบเตียงสนาม เพื่อจัดเตรียม รพ.สนามพลเรือน แห่งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราฎภัชรำไพพรรณี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีแผนจัดตั้ง รพ.สนามพลเรือน เพิ่มเติมจาก รพ.สนามพลเรือน บ.จันทเขลม โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวน 90 เตียง นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีแผนที่จะจัดตั้งสถานที่กักตัวเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ โรงแรมริมกรีน สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวน 40 เตียง รวมแล้วจังหวัดจันทบุรีมี รพ.สนามพลเรือน จำนวน 2 แห่ง ด้วยกัน สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวนทั้งสิ้น 436 เตียง สถานที่กักตัว จำนวน 1 แห่ง

    ในปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 618 ราย กำลังรักษาตัวอยู่จำนวน 357 ราย สืบเนื่องหลังจากที่จังหวัดจันทบุรีมีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่นั้น ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่ารวดเร็ว ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี จึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมการจัดตั้ง รพ.สนามพลเรือน เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น