ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ และชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนวัดจันทนาราม อ.เมือง จว.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

Release Date : 18-05-2021 09:34:37
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ และชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนวัดจันทนาราม อ.เมือง จว.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

วันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 17.00 น. พลเรือโทรณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ และชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนวัดจันทนาราม อ.เมือง จว.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19" ในการนี้นอกจากจะเป็นการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลและรถครัวสนามแล้ว ผบ.กปช.จต. ยังได้ลงมือปรุงอาหาร และร่วมมอบอาหารปรุงสำเร็จให้กับผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 9 หมู่บ้าน 11 ชุมชน และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ครอบครัว สำหรับกิจกรรมการมอบอาหารปรุงสำเร็จตามโครงการ "กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19" นั้น กปช.จต. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.64 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง มีชุนชนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 19 ชุมชน และจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย