กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Release Date : 21-05-2021 11:26:04
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 20 พ.ค.64 เวลา 15.00 น. กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  สัมภวะผล รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานมอบ และมี นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ทต.พลับพลานารายณ์ ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป