เสธ.กปช.จต. เป็นประธานมอบอาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19”

Release Date : 22-05-2021 09:55:11
เสธ.กปช.จต. เป็นประธานมอบอาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19”

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น  เสธ.กปช.จต. เป็นประธานมอบอาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ให้กับผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี