กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนาม ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Release Date : 22-05-2021 13:38:09
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนาม ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อ 211600 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนาม ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี พล.ร.ต.เทิดเกียรติ  อ่อนเมือง รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมกำลังพลของหน่วยและจิตอาสาฯ  ได้ทำพิธีส่งมอบอาหารปรุงสุก พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชุด  ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ปลัด สท.ทม.ท่าช้าง ผู้แทนชุมชน และ อสม.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามที่พักอาศัย เป็นการลดการแออัดและการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ทั้งนี้ ทม.ท่าช้างได้จัดน้ำดื่ม ข้าวสาร และผลไม้ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย