พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 28-05-2021 10:34:26
พลเรือเอกชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันที่ 27 พ.ค.64 พลเรือเอกชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีพลเรือโทรณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดในครั้งนี้ เพื่อบำรุงขวัญกำลังพลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในด้านกำลังพล งบประมาณ อาวุธยุทโธปกรณ์ และสวัสดิการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ทุ่มเท เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เสี่ยงภัยอันตรายในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสโดยเฉพาะภัยพิบัติ,ภัยธรรมชาติ,ภัยแล้ง และรักษาอธิปไตยผืนแผ่นดินไทย อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกันนี้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ ได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น ตู้เย็น ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ ฯลฯ และมอบเงินบำรุงขวัญให้กับทหารชายแดนเพื่อนำไปพัฒนาหน่วย หลังจากนั้นเดินทางไปถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดวิสิทธิการาม (วัดไม้รูด) ตามโครงการ 1 วัด 1 วัน และทำกิจกรรมแจกอาหารด้วยรถครัวสนามของสมาคมภริยาทหารเรือ ให้กับเด็กๆและประชาชนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการเดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือยังถือโอกาสดำเนินการประชุมประจำเดือน กองทัพเรือสัญจร ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เพื่อเป็นการทดสอบระบบการสื่อสารออนไลน์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งได้ร่วมหารือข้อราชการร่วมกับนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทย