พล.ร.ต.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น เสธ.กปช.จต.ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด กปช.จต. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กปช.จต.

Release Date : 01-06-2021 21:55:03
พล.ร.ต.เทิดเกียรติ  อ่อนเมือง  รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น เสธ.กปช.จต.ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด กปช.จต. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กปช.จต.

เมื่อ 311330 พ.ค.64 พล.ร.ต.เทิดเกียรติ  อ่อนเมือง  รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น เสธ.กปช.จต.ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด กปช.จต. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กปช.จต.  ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี และได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย