กปช.จต. จัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ วันครบรอบจัดตั้ง กปช.จต. ปีที่ ๔๓

Release Date : 01-06-2021 22:12:07
กปช.จต. จัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ วันครบรอบจัดตั้ง กปช.จต. ปีที่ ๔๓

กปช.จต. จัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ วันครบรอบจัดตั้ง กปช.จต. ปีที่ ๔๓

   วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันครบรอบวันจัดตั้งกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๔๓ กปช.จต. ได้จัดพิธีเนื่องในวันจัดตั้งหน่วย โดยมี พลเรือโทรณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ประกอบด้วย

   ๑. พิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล พิธีถวายเครื่องบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

   ๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และมักษิณานุประทาน

   ๓. พิธีอ่านสาร ผบ.กปช.จต.