ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการสนธิกำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

Release Date : 08-06-2021 11:50:04
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการสนธิกำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 13.30 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการสนธิกำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยมีพลเรือตรีเทิดเกียรติ อ่อนเมือง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการตรวจความพร้อม

   สืบเนื่องจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง และมีแนวโน้มที่ต่อเนื่องกันหลายวัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยในเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่เกิดอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้ง

   สำหรับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนั้น มีหน่วยที่คอยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

   1. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองสนับสนุนการช่วยรบฯ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (เว้น อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว)

   2. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

   3. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตราด

   4. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหมวดเรือป้องกันชายแดนส่วนที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ทางทะเล และเกาะแก่ง

  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

1. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

039-325350

2. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองสนับสนุนการช่วยรบ 039-325350

3. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี 039447144

4. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 039-510537

5. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหมวดเรือป้องกันชายแดนส่วนที่ 1 039-518519

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการสนธิกำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง