กปช.จต. จัดทำอาหารปรุงสำเร็จ พร้อมน้ำดื่ม 700 ชุด แจกจ่ายประชาชนพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน มีแล้วแบ่งปัน

Release Date : 20-06-2021 16:26:09
กปช.จต. จัดทำอาหารปรุงสำเร็จ พร้อมน้ำดื่ม 700 ชุด แจกจ่ายประชาชนพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน มีแล้วแบ่งปัน

วันที่ 10 มิ.ย.64 กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดประกอบกิจกรรมตามโครงการ "กองทัพเรือร่วมใจต้านภัย covid-19" แจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่มจำนวน 700 ชุดที่ได้รับการลงจากรถครัวสนามกองทัพเรือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจำนวน 16 ชุมชนและสถานที่กักตัวอีกจำนวน 2 แห่ง โดยมีพลเรือโทรณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและชมรมภริยานาวิกโยธิน

ทั้งนี้ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนต้องรับภาระในการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเกินกว่า 100 รายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน     กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจึงได้จัดทำอาหารปรุงสำเร็จแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. จัดทำอาหารปรุงสำเร็จ พร้อมน้ำดื่ม 700 ชุด แจกจ่ายประชาชนพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน มีแล้วแบ่งปัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง