ผบ.กปช.จต. ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำทุกมาตรการต้องสามารถป้องกันได้จริง

Release Date : 20-06-2021 16:33:56
ผบ.กปช.จต. ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำทุกมาตรการต้องสามารถป้องกันได้จริง

เมื่อวันที่ 10มิถุนายน 2564พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของกำลังพล และมาตรการป้องกันชายแดนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่าทุกมาตรการจะต้องสามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีมีการเดินทางของชาวไทยและกัมพูชา เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบ่อนคาสิโนจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง 2 ประเทศได้มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเดินทางข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย อีกทั้งมีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิเนา เพื่อลดการลักลอบเดินทาง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กปช.จต. ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำทุกมาตรการต้องสามารถป้องกันได้จริง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง