กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลวันละ 10 สนับสนุน โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นาย

Release Date : 21-06-2021 09:57:56
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลวันละ 10 สนับสนุน โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นาย

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลวันละ 10 นาย (พัน.ร.2ฯ และ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.) สนับสนุน โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) แก่ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีโรคประจำตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.64 เป็นต้นมา. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี. ได้รับคำชมเชยจากประชาชนที่มาใช้บริการ และผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก