กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Release Date : 27-06-2021 10:23:51
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม และเนื่องในวันวันทหารนาวิกโยธิน 28 มิถุนายน