กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพล จำนวน 10 นายร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์

Release Date : 03-07-2021 13:58:26
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพล จำนวน 10 นายร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพล จำนวน 10 นายร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะทำความสะอาด จัดเก็บเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปกรณ์สำนักงาน ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี    โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนเป็นสถานที่ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโควิด- 19 ให้กับคนไทยที่เมืองที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา