ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองร้อยทหารช่างกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ สนับสนุนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ในการรื้อถอนอาคารบ้านพักครู

Release Date : 03-07-2021 14:09:58
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองร้อยทหารช่างกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ สนับสนุนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ในการรื้อถอนอาคารบ้านพักครู

เมื่อวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองร้อยทหารช่างกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ สนับสนุนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ในการรื้อถอนอาคารบ้านพักครู และบ้านพักภารโรง ที่ได้รับการทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อครูและนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอมะขาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 84 ไร่ แต่เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักครู ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2528 จำนวน 1 หลัง บ้านพักภารโรง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 จำนวน 1 หลัง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถอยู่อาศัยได้