ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตราด

Release Date : 19-07-2021 09:11:07
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ 13 ก.ค.64 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตราด อีกทั้งเป็นการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน   ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนั้นได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อควบคุมการเดินทาง เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง