รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Release Date : 19-07-2021 09:25:48
รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64  เวลา 09.30 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำโดย พล.ร.ต.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม  รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (เนินนางพญา) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ต.สนามไชย อ.นายายอาม จว.จันทบุรี ในการนี้ ฉก.นย.จันทบุรี ได้จัดกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน 10 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง