ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 หน่วย ได้ทำการสนธิกำลัง เพื่อตรวจสอบความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน

Release Date : 19-07-2021 09:48:01
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 หน่วย ได้ทำการสนธิกำลัง เพื่อตรวจสอบความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน

จากข่าวสารความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศในห้วงวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2564 ทราบว่าร่องมรสุมได้เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทย ส่งผลให้อาจเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ประกอบกับในพื้นที่ภาคใต้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ วันที่ 7 ก.ค.64 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 หน่วย ได้ทำการสนธิกำลัง เพื่อตรวจสอบความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างทันถ่วงที เพื่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายให้น้อยที่สุด