รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Release Date : 25-07-2021 09:19:10
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อ 22 ก.ค.64 พล.ร.ต.เทิดเกียรติ  อ่อนเมือง  รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย